Apurahat

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistyksen apurahat

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys on jakanut apurahoja vuodesta 2016 alkaen dysfagian tutkimusta ja kuntoutusta edistävään toimintaan yhdistyksen taloudellisen tilanteen salliessa. Apurahat ovat olleet suuruudeltaan 300-2000 euroa.

2023

  • Jenni Holapan ja Sonja Alantien projektiin "Akuuttivaiheen aivoverenkiertohäiriöpotilaiden nielemisen seulontamenetelmän käyttöönottamiseksi"

2021

  • Jenni Holappa väitöskirjatutkimukseen aiheesta "Talamotomian vaikutus Parkinsonin tautia tai essentiaalista vapinaa sairastavien ääneen, puheeseen ja nielemiseen"
  • Anna Pape Pro gradu -työhön aiheesta "Oraalimotoriikan ja yskimisvoiman yhteys aspiraation ALS-potilailla"
  • Eveliina Sipakko Pro gradu -työhön aiheesta "Vagushermostimulaatio vaikeahoitoisen epilepsian hoitomuotona ja sen vaikutus nielemiseen"

2017

  • Minttu Sauna-Aho väitöskirjatutkimukseen aiheesta "Kehitysvammaisten ihmisten aspiraatio ja dysfagian kuntouttaminen"
  • Tiina Ihalainen väitöskirjatutkimukseen aiheesta "Traumaperäinen kaularangan alueen selkäydinvamma ja nielemisvaikeus"

2016

  • Tiina Ihalainen väitöskirjatutkimukseen aiheesta "Traumaperäinen kaularangan alueen selkäydinvamma ja nielemisvaikeus"
  • Saara Taipale ja Tanja Makkonen artikkelin kirjoittamiseen aiheesta "Changes in ALS patients' swallowing and speech disorders in the six-month follow-up"


Tutustu koulutustarjontaamme